Điểm trường bản hỏ
Điểm trường bản hỏ 2
Sẻ chia yêu thương
Sẻ chia yêu thương
Giới thiệu sơ lược
về Quỹ Hành Trình XanhGiới thiệu

Quỹ Hành Trình Xanh có tiền thân là quỹ từ thiện Nhân Gian bắt đầu hoạt động từ năm 2012, đến năm 2018 quỹ Nhân Gian đổi tên thành Hành Trình Xanh. Quỹ Hành Trình Xanh là tổ chức được công nhận kèm theo quyết định số 808/QĐ/BNV ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc tham gia các hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường, giúp đỡ các bệnh nhân hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội. Quyết định số 23/2017/NĐ - CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội Vụ.

Không có dữ liệu

Quỹ Nổi Bật Hành Trình Xanh

Đang cập nhật

Số dự án Hành Trình Xanh đã triển khai thành công

Dữ án đã triển khai đến với Xã/phường trên cả nước

Đối tác tổ chức, cá nhân đồng hành cùng quỹ

Hỗ trợ hộ gia đình, trẻ em được thay đổi chất lượng cuộc sống

Sứ Mệnh Hành Trình Xanh
Mang Lại

Quỹ Hành Trình Xanh nỗ lực vì một thế giới không nghèo đói, nơi mọi người được chung sống trong hòa bình. Quỹ Hành Trình Xanh tôn trọng quyền con người của những người trong cộng đồng đang phải chịu cảnh đói nghèo, thảm họa, áp bức; đồng thời, giúp họ có khả năng sống tự lực và lấy lại hi vọng trong cuộc sống.

banner 1
banner 1
banner 1
banner 1

Các chương trình đang triển khai

Không có dữ liệu

Câu hỏi thường gặp ?

Không có dữ liệu

Tin tức

Không có dữ liệu