Giới thiệu Hành trình xanh

Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh có tiền thân là quỹ từ thiện Nhân gian bắt đầu hoạt động từ năm 2012, đến năm 2018 quỹ Nhân Gian đổi tên thành Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh. Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh là tổ chức được công nhận kèm theo quyết định số 808/QĐ/BNV ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc tham gia các hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường, giúp đỡ các bệnh nhân hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội. Quyết định số 23/2017/NĐ - CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội Vụ

  • Tên đầy đủ: Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh
  • Địa chỉ: 28C - 28D phố Bà Triệu, p. Hàng Bài, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh có tiền thân là quỹ từ thiện Nhân gian bắt đầu hoạt động từ năm 2012, đến năm 2018 quỹ Nhân Gian đổi tên thành Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh. Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh là tổ chức được công nhận kèm theo quyết định số 808/QĐ/BNV ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc tham gia các hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường, giúp đỡ các bệnh nhân hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội. Quyết định số 23/2017/NĐ - CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội Vụ.  

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh đã thực hiện các chương trình, dự án về cộng đồng, từ thiện rộng khắp trên cả nước, giúp đỡ nhiều cá nhân, tổ chức, làng xã … và truyền động lực, khát vọng vươn lên cho những số phận kém may mắn, hàng triệu những em học sinh và lan tỏa rộng khắp những hành trình yêu thương

Chương trình đang diễn ra