Hình thức quyên góp

Qũy Hành Trình Xanh nhận tấm lòng hảo tâm của cá nhân, tổ chức qua các hình thức sau

Thông tin liên hệ

Quyên góp ẩn danh

Quyên góp hiện vật

Hàng hóa hoặc dịch vụ bạn quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp đến các trẻ em, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Quyên góp ẩn danh

Danh mục hiện vật hỗ trợ:
Gói quyên góp đã bao gồm vận chuyển chưa?

* HTX sẽ liên hệ phản hồi về yêu cầu tài trợ thông qua thông tin cá nhân bạn cung cấp và hướng dẫn bạn quy trình tiếp theo trong vòng 5 ngày làm việc

Tài khoản ngân hàng

Tên ngân hàng NCB
Chi nhánh Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản Quỹ Xã Hội - Từ Thiện Hành Trình Xanh
Số tài khoản 100066666789
Nội dung HTX483269510